2

Hälsoföreläsningar, inspirationsföreläsningar, företagsträning

Nu är det dags att boka vårens föreläsningar och workshops för din personal. Vill ni förbättra sammanhållningen? Öka medvetenheten om hälsa, rörelse och sunda kostvanor och dess betydelse för prestation och välmående både på och efter arbetstid? Inspirera till nya vanor och öka kunskapen hos personalen om hur livsstilen påverkar […]